REKRUTACJA

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych

Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie 

na rok szkolny 2017/2018

 

l/p

 

Kryterium

 

Termin

1.

Wydawanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego

od 13.02.2017 r.

do 19.02.2017 r.

2.

Wydawanie i składanie wniosków wraz z załącznikami

od 20.02.2017 r.

do 05.03.2017 r.

3.

Prace komisji rekrutacyjnej

od 06.03.2017 r.

do 12.03.2017 r.

4.

Podanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13.03.2017 r.

5.

Komisja  podaje listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych

16.03.2017 r.

6.

Przyjmowanie odwołań do komisji o uzasadnienie odmowy przyjęcia

od 16.03.2017 r.

do 22.03.2017 r.

7.

Odpowiedzi na odwołania rodziców

od 23.03.2017 r.

do 29.03.2017 r.

 

Wnioski do pobrania w Sekretariacie Szkoły.