Skład RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodnicząca: Monika Szczepańska

Zastępca: Anna Dołęga

Skarbnik: Katarzyna Kłakowicz

 

Członkowie:

 Agnieszka Nahaczewska

Magdalena Biczan

Ewa Czerwińska – protokolant

Bożena Kuś