HISTORIA SZKOŁY

70 lat temu transporty z  przesiedleńcami pochodzącymi z dawnej Galicji, województwa tarnopolskiego, z Trembowli, Czortkowa i innych zatrzymywały się  na stacji kolejowej na ścianie  budynku której napisana była obcobrzmiąca nazwa stacji Deutsch Wette. Pod spodem tego szyldu ktoś napisał farbą Witów, bo tak pierwotnie brzmiała nazwa Nowego Świętowa. Polacy tak okrutnie doświadczeni przez wojnę podejmowali się trudu odbudowy swojego życia w nowym miejscu i w nowych warunkach. Dlatego tak ważne było szybkie uruchomienie Szkoły. Budynki szkolne stały, przecież służyły przed wojną innym dzieciom, z innym językiem.

Już we wrześniu rok szkolny 1945/46 rozpoczynało 132 uczniów. Liczba ta jednak zmieniała się bardzo szybko ze względu na stale napływających nowych osadników. W czerwcu 1946 roku liczba uczniów wzrosła do 162. Utworzono siedem klas (cztery oddziały). Jedynie pierwsza klasa uczyła się osobno, pozostałe klasy  połączono ze względu na małą liczbę nauczycieli - drugą z trzecią, czwartą z piątą oraz szóstą z siódmą. Pierwszym Kierownikiem szkoły została pani Emilia Baranowska. W skład grona pedagogicznego wchodzili także: Katarzyna Stadnik, Waleria Pruszyńska i ksiądz Józef Lisowski. Od 1 września 1946 roku kierownikiem szkoły został Maksymilian Stodoła, który przybył do Nowego Świętowa wraz ze swoją małżonką Marią, która również była nauczycielką. Pan Maksymilian Stodoła przez kolejne 21 lat kierował naszą szkołą. Potem jego obowiązki przejął Pan Albin Kościelniak. Na przestrzeni 70 lat nasza Szkoła prowadzona była przez 7 kierowników i dyrektorów, pracowało w niej 135 nauczycieli i 34 pracowników administracji i obsługi. Szkołę podstawową w Nowym Świętowie ukończyło – 1721 absolwentów. W roku szkolnym 1963/1964 do szkoły uczęszczała rekordowa liczba– 375 uczniów w 13 klasach.

Szkoła na przestrzeni swojej historii nosiła nazwy: Szkoła Powszechna w Nowym Świętowie, Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego w Nowym Świętowie, Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie oraz obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie.  Nierozerwalnie ze szkołą związane było również przedszkole, które nosiło kolejno nazwy: Państwowe Przedszkole w Nowym Świętowie oraz Publiczne Przedszkole w Nowym Świętowie. Obecnie wychowanie przedszkolne prowadzone jest w przyszkolnych oddziałach przedszkolnych.

Publikacja z okazji 70 – lecia Szkoły

image1